logo

Bli medlem i MOBO, Molde

Det koster 700,- å melde seg inn. Påfølgende år koster medlemskapet kun 300,- årlig. Er du under 18 år koster innmeldingen 550,- og deretter 150,- i året til du fyller 18.

Hvem er medlemskapet til?