logo

Bli medlem i SOBBL

Det koster 550,- å melde seg inn. Påfølgende år koster medlemskapet kun 250,- årlig. Er du under 18 år koster innmeldingen 300,- og er deretter gratis til du fyller 18.

Kontingent må betales fra det året du fyller 18 år.

Hvem er medlemskapet til?